Om oss

Vår logotype har varit en del av oss sedan starten. Den föreställer den grekiska bokstaven tau, som representerar totalen i en population. Med ett cirkumflex ovanför (utläses tau-hatt) betecknar det den skattade totalen från stickprovet, som representeras av cirkeln.

Vi sitter på World Trade Center vid Korsvägen – mitt i händelsernas centrum, med Västlänksbygget, Liseberg och Universeum som utsikt.

Statistikkonsulterna grundades 1995 av Mats Rudholm och Jonny Olofsson, ursprungligen fokuserade vi på marknadsundersökning. När Magnus Pettersson kom med 1998 breddades detta till tekniska tillämpningar och life science. Sedan 2021 är Magnus Pettersson VD och driver bolagets syfte att tillhandahålla högkvalitativ statistisk analys.

Idag är vi ett glatt gäng under Magnus ledning som gärna vill hjälpa dig med statistik och matematik.

Vi arbetar i R.

Vi är SAS Silver Partner.

Vi jobbar i Python.

Vårt ledningssystem är certifierat enligt FR2000 (www.fr2000.se), som är likvärdigt med ISO9001, ISO14001 och ISO 45001.