Nytta och kvalitet genom utveckling och statistiska metoder

Statistikkonsulterna Väst AB är ett kompetenscentrum inom statistik, matematik och avancerad programmering. Vi stödjer forskare och industri med statistisk vägledning och kreativa lösningar. Vi skapar beslutsmaterial med hög kvalitet baserade på kvantitativa data genom tillämpning och utveckling av statistiska metoder.