Hem

Nytta och kvalitet med statistiska metoder

Statistikkonsulterna Väst AB är ett kompetenscentrum inom statistik, matematik och avancerad programmering. Vi stödjer forskare och annan utveckling med statistisk vägledning samt kreativa lösningar. Vi skapar beslutsmaterial med hög kvalitet baserade på kvantitativa data genom tillämpning och utveckling av statistiska metoder.