Tjänster

Vi hjälper dig

Statistikkonsulterna har sedan 1995 arbetat med att skapa effektiv användning av data. Vi kan statistik, matematik och avancerad programmering i R och SAS.
Vi arbetar bl.a. inom följande områden:

Life Science

Noggrann statistik är ett krav inom medicinsk FoU-verksamhet. Vi är med er hela vägen från planering till rapport.

 • Medicinsk forskning och utveckling
 • Planering och analys av kliniska försök
 • Analyser av registerdata och kohorter
 • Validering av medicintekniska produkter
 • Validering av mätinstrument
 • Explorativa analyser
Life Science Tjänster
Machine Learning Tjänster

Machine Learning

Kärt barn har många namn: Datamining, Big data, Machine learning eller explorativ statistik. Vi drar mesta möjliga information ur dina data.

 • Sambandsanalyser
 • Segmentering
 • Faktoranalys
 • Klusteranalys

Avancerad Analys

Vissa tillämpningar har mycket stora krav på precision i resultatet som presenterats, eller utgår från data som inte modelleras med standardmetoder. Vi kan hjälpa dig i dina mer avancerade analyser och skaffa fram tillförlitliga resultat.

 • Tester och hypotesprövning
 • Simulering och bootstraping
Avancerad analys Tjänster