Vad påverkar prestation
och välbefinnande i din organisation?
 

Välkommen till frukostseminarium: "Ökad effektiviteten i mätning av psykosocial arbetsmiljö"

Lars Göran Wallgren, civilekonom och filosofie doktor i arbets- och organisationspsykologi, ger en inspirerande introduktion till forskning inom området och hur denna omsätts till en väl fungerande undersökningsmodell.

Lars Göran Wallgren
 
Göteborg
Ämne: Ökad effektiviteten i mätning av psykosocial arbetsmiljö
Tid: 8 april 2016, kl 8:00-8.45
Plats: ATWORK Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg.
Senast anmälan: 1 april 2016
 

Vet du vilka åtgärder som är de mest optimala för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och öka engagemanget och motivationen bland personalen? De flesta organisationer har begränsade resurser i form av tid och pengar och då gäller det att genomföra åtgärder som har de mest positiva effekterna.

Forskningen visar till exempel att det är arbetsbelastning, tvetydiga krav, möjligheten att fatta beslut angående sina egna arbetsuppgifter och socialt stöd från arbetskollegor som påverkar huruvida vi blir stressade eller inte. Statistiskt går det att påvisa om och i vilken grad dessa faktorer påverkar stressnivån i just din organisation, vilket också ger en vägledning till eventuella åtgärder som behöver genomföras.

Frukost är framdukad från 7.30 och seminariet startar 8.00.

VÄLKOMMEN

 
För mer information om Statistikkonsulternas undersökningar kontakta Mats Rudholm,
tel. 031-703 73 72, mats.rudholm@statistikkonsulterna.se eller besök vår hemsida.
 
 
 
 

Detta är ett annonsutskick från tidningen Personal & Ledarskap.
Har du frågor om annonsens innehåll bör du kontakta annonsören direkt. Om du inte önskar ta emot dessa brev längre
kan du avbeställa genom att
logga in här och sedan avsluta ditt konto under "Mitt konto".
Webbadress: www.personalledarskap.se