Undersökningsplattform

Större företag, myndigheter och organisationer har ofta en egen undersökningsfunktion eller vill bygga upp en sådan. I sådana situationer kan vi fungera som stöd och bidra med kompetens när det gäller enkätkonstruktion, datainsamling, analysmetoder mm.