Trygghetsundersökningar

Hur ser invånare i olika stadsdelar på kriminalitet, trygghet och polisens arbete? Statistikkonsulterna har lång erfarenhet av att genomföra trygghetsundersökningar både på lokal och mer övergripande nivå.