April 2, 2014

Ramavtal med SCA

Statistikkonsulterna har nu tecknat ett ramavtal med SCA Hygiene Product AB samt alla dotterbolag. Ramavtalet berör i första hand statistisk konsultation och avtalstiden gäller mellan 2013-11-01 t.o.m. 2015-11-01 och därefter förlängning ett år taget om inte någon av parterna säger upp avtalet. Statistikkonsulterna har blivit konkurrensutsatta men bedömts ha den kompetens som erfordras för genomförande av hela uppdraget. Statistikkonsulterna tackar för detta stora förtroendet och kommer att prioritera högsta service och kvalitet i samarbetet med SCA.

April 2, 2014

Partnerbolag i Netgroup

Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB är nu ett partnerbolag i Netgroup – ett nätverksbolag som levererar tjänster till fordonsindustrin. Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB bidrar till att stärka kompetensen inom statistisk- och matematisk statistisk konsultation.

March 21, 2014

Statistikkonsulterna förlänger sitt avtal med Dentsply

Statistikkonsulterna förlänger sitt avtal inom statistisk konsultation riktat mot Dentsply FoU avdelning under hela 2014 samt med option för 2015. Statistikkonsulterna tackar för fortsatt förtroende och kommer att prioritera högsta service och kvalitet i samarbetet med Dentsply.