March 1, 2018

Tack för insats!

”Statistikkonsulterna riktar ett stort tack till Johan Bring, Lars Rönnegård och Petter Mostad som genom sitt engagemang uppmärksammar allvarliga fel och dess konsekvenser när det slarvas i beräkningar och slutsatser inom statistikområdet. Vi kan bara konstatera att det behövs  långt fler av dessa insatser inom skilda områden för att förhindra felaktiga beslut som kan leda till allvarlig skada och förtroendekris. Läs mer här…