Marknad/samhälle

Inom detta affärsområde riktar vi oss till offentliga och privata aktörer och ger stöd i  verksamhet som involverar statistik, undersökningar och utredningar. Vi har lång erfarenhet av olika slag av undersökningar som:

  • Medborgarundersökningar
  • Attitydundersökningar
  • Hyresgästundersökningar
  • mm

Genom åren har vi fått en stor erfarenhet av kunders behov och problemställningar inom dessa områden. Till detta kopplar vi våra kunskaper i undersökningsmetodik, vilket gör att kunden får beslutsunderlag som man verkligen kan lita på.

Vi ser oss själva som en partner, där vi stöttar med expertkunskap inom områden som:

  • Konstruktion och testning av frågeformulär
  • Design och upplägg av kvantitativa undersökningar
  • Nyckeltal, indikatorer och verksamhetsstatistik
  • Sammanställning och bearbetning av statistik
  • Hjälp med att genomföra statistisk analys
  • Utvärdering och kvalitetssäkring av undersökningar

 

Affärsområdesansvarig
Jonny Olofsson
Tel: 031-7037373
Epost: jonny.olofsson @statistikkonsulterna.se