Samhällsstatistik

Inom detta verksamhetsområde riktar vi oss till offentliga och privata aktörer och ger stöd i  verksamheter som involverar statistik, undersökningar och utredningar.

Surveyundersökningar

Vi har lång och bred erfarenhet av att genomföra kvantitativa undersökningar för olika syften och olika målgrupper. Bland sådana som vi jobbar med hör:

 • Hyresgästundersökningar
 • Medarbetarundersökningar
 • Nöjd-kundundersökningar
 • Trygghetsundersökningar
 • mm

Undersökningsmetodik, andra studier, statistisk analys

 • Konstruktion av frågeformulär
 • Stöd och rådgivning i undersökningsmetodik
  • metoder för datainsamling
  • urvalsmetoder och urvalsdimensionering
  • analysmetoder
  • visualisering av resultat
  • kvalitetsfrågor etc
 • Studier som involverar annan data – verksamhetsdata, öppna data, offentlig statistik
  • Insamling av data
  • Statistisk bearbetning och analys

Läs mer om…

Studie kring skolsegregation

Vi har nyligen genomfört en studie kring skolsegregation i kommuner. Läs mer här…

Medarbetarundersökning enligt Krav-Kontroll-modellen

Vi har en väl utarbetad ansats för en medarbetarundersökning enligt den välkända Krav-Kontroll-modellen. Läs mer här…

Kontaktperson
Jonny Olofsson
Tel: 031-703 73 73
Epost: jonny.olofsson @statistikkonsulterna.se