Industri

Inom industrin används statistiska metoder främst för utveckling, provning, processkontroll, processanalys samt inom kvalitetsledning och kvalitetsutveckling. De metoder som ingår hämtas ur flera områden och är även integrerade i moderna ledningssystem som Six Sigma och LEAN.

Statistikkonsulterna har kompetens inom de områden som behövs och täcker därför med marginal in alla de förfrågningar som kan vara aktuella.

  • Försöksplanering
  • Verifiering
  • Segmentering
  • Kapabilitet och tillförlitlighet
  • Sambandsanalyser i datamaterial
  • Stokastisk simulering
  • Spatiell statistik
  • Analyser av produktion och logistik

Statistikkonsulterna arbetar sedan flera år tillbaks med statistisk rådgivning riktat till stora och mellanstora företag och myndigheter i Sverige. Bland uppdragsgivarna finns SCA Hygiene Products, Siemens Turbomachinery, Dentsply, Stena Metall, IKEA Components, SP och TetraPak.

Statistikkonsulterna har genom partnerskap NetGroup Engineering avtal med Volvobolagen, CEVT, NEVS och Scania.