Våra kunder

Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB har genom åren arbetat med ett stort antal kunder och en del av dessa är idag ramavtalskunder.

Ramavtalskunder:

Kunder som Statistikkonsulterna regelbundet samverkar med: