Nätverk

Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB   arbetar i en miljö där nätverk är viktiga.
I dessa ingår, förutom våra kunder, goda kontakter med högskolor och universitet i Sverige och Norden.

Vi är medlemmar i följande organisationer:

  • Proffice
  • Sandholm
  • ESOMAR
  • European Network for Business and Industry Statistics (ENBIS)
  • Svenska förbundet för kvalitet SFK-StaM, Sektionen för statistisk metodik
  • Svenska Statistikfrämjandet
  • Surveyföreningen
  • Industriell statistik
  • Medicon Valley Alliance
  • FMS