Partners

Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB  är ett partnerbolag i Netgroup Egineering  –  ett nätverksbolag som levererar tjänster till fordonsindustrin. Statistikkonsulterna bidrar till att stärka kompetensen inom statistisk- och matematisk statistisk konsultation.

netgroup_logo