Logotype

Vi får ofta frågor om vår logotype.

logo1 ”Det krokiga t:et” är den grekiska bokstaven t (uttalas tau). Den används för att symbolisera totalen, d.v.s. summan av något man är intresserad av, t.ex. summa av produktionen av en viss vara i Sverige.

 

logo2 Inom statistisk slutledning skiljer man på det sanna värdet och det skattade värdet. Det skattade värdet är det värde man gissar sig till genom att t.ex. mäta ett urval. Det skattade värdet betecknas med ett cirkumflex (tak) ovanför den storhet som skattas. tau-hatt betyder alltså den skattade totalen.

 

logo3 Ringen som tau-hatt kryper ur betecknar den målpopulation som undersöks, t.ex. Sveriges befolkning eller de anställda på ett visst företag.

 

Vår logotype är ett registrerat varumärke.