Affärsidé

Statistikkonsulterna skapar nytta, användbarhet och kvalitet i beslutsunderlag baserade på kvantitativa data genom tillämpning och utveckling av statistiska metoder.