Surveyundersökningar

Vi har en lång erfarenhet av att designa och genomföra surveyundersökningar inom skilda områden, avsedda att kartlägga fakta och attityder hos kunder, brukare eller allmänhet.