Support i statistik, utredningar och analyser?

bildkommuner2016-10-25

Statistikkonsulterna har en lång erfarenhet av att arbeta med statistik, utredningar och analyser inom offentlig verksamhet.

 • Metodstöd i samband med olika kvantitativa undersökningar
  • Urval och stickprovsdimensionering
  • Frågekonstruktion och granskning av enkäter
  • Analys och tolkning
  • Presentation och visualisering
 • Framtagning av statistik
  • Nyckeltal, indikatorer
  • Verksamhetsstatistik, personalstatistik etc
 • Medverkan vid utredningar och verksamhetsutveckling
  • Förstudier
  • Kartläggningar
  • Omvärldsanalyser etc
 • Genomförande av undersökningar
  • Kund- och brukarundersökningar
  • Läsvärdesundersökningar
  • Medarbetarundersökningar mm

 

Statistikkonsulterna bjuder Er på den första konsulttimmen där ni kan diskutera problemställning, metodval, design etc inom något aktuellt projekt.

Statistikkonsulterna kan erbjuda marknadens mest förmånliga avtal där du kan konsultera en eller flera erfarna statistiker inom en rad olika områden. Genom ett långsiktigt samarbete med hög kompetens får ni högre kvalitet och kostnadsreduktion i framtagandet av alla era beslutsunderlag som bygger på kvantitativ grund.