March 23, 2016

Statistikkonsulterna växer

Statistikkonsulterna växer och har nu anställt ytterligare två personer:

Maria Persson

Statistiker, fil mag i matematisk statistik

Maria kommer arbeta hos Statistikkonsulterna med projekt framförallt inom Life Science

 

Johan Palmquist

Statistiker, fil. kand i matematik med nationalekonomisk inriktning

Johan har en pågående master i finansiell matematik och kommer arbeta hos Statistikkonsulterna med projekt inom finansiell risk

 

Vi hälsar Johan och Maria mycket varmt välkomna till Statistikkonsulterna!