September 25, 2015

Statistikerträffen – bildspel

Här kan du ladda ner ett antal bildspel från Statistikerträffen, 2105…

Fredrik Hieronymus

Göran Långström

Mikael Andersson

Mats Pihlsgård

Karin Persson

Alexandra Jauhiainen