June 28, 2016

Statistikerträffen 2016

Den 14 september är det återigen dags för vår Statistikerträffen i Göteborg. För anmälan och preliminärt program se…