September 30, 2014

Statistikerträffen 2014

Statistikerträffen genomfördes 24 september med sedvanligt intressanta talare och stimulerande samvaro.