Analyser av skolsegregation och studieresultat

Att uppföljning av studieresultat på olika nivåer – mellan en kommuns skolor, mellan årskullar i en skola, mellan klasser i en skola e.t.c. – är viktigt har det länge funnits en bred samsyn om. Idag framstår det som angeläget att fördjupa och förbättra denna analys och till den koppla angelägna områden som skolsegregation och likvärdig betygssättning.

Statistikkonsulterna har den kompetens som krävs för att kunna ge kommuner och andra aktörer stöd med studier och analyser inom skolområdet.

Hämta fritt rapportmaterial:

  • Skolsegregation i Sveriges kommuner, läsåret 2017/2018. Rapporten ger övergripande resultat för läsåret 2017/2018, men innehåller också innehåller en del reflektioner kring metodik och annat.
  • Skolsegregation i Sveriges kommuner, läsåret 2018/2019. Övergripande resultat ges och jämförelser med tidigare läsår görs.
  • Tabellrapport. Kommuner rangordnade efter grad av skolsegregation läsåren 2017/2018 samt 2018/2019.

Skicka ett mejl till webb1@statistikkonsulterna.se, och ange vilken rapport du är intresserad av så mejlar vi tillbaka.

Skolsegregation, läsåret 2017/2018

Vi kan erbjuda rapporter avseende en studie kring skolsegregation och studieresultat, som Statistikkonsulterna genomfört för läsåret 2017/2018. Beställ rapporter för den egna kommunen. Läs mer här…