Analyser av skolsegregation och studieresultat

Vi har nu möjlighet att erbjuda rapporter avseende en studie kring skolsegregation och studieresultat, som Statistikkonsulterna genomfört för läsåret 2017/2018.

Följande rapporter kan beställas per kommun:

Rapport 1. Skolsegregation, årskurs 1-9

 • Samtliga kommuner rangordnade efter segregationsindex
 • För vald kommuns skolor – segregation efter etnisk bakgrund och föräldrars utbildning
 • Med mera…

Bygger på samma data som SVT:s uppmärksammade reportage från i vintras använde, men vi gör lite mer…

Pris: 5 000 SEK exkl. moms per kommunrapport

Rapport 2. Skolsegregation och studieresultat, årskurs 9

 • Samtliga kommuner rangordnade efter segregationsindex, nyckeltal för studieresultat inkluderas.
 • För vald kommuns högstadieskolor – segregation efter etnisk bakgrund och föräldrars utbildning, nyckeltal för studieresultat inkluderas.
 • Med mera…

Pris: 7 000 SEK exkl. moms per kommunrapport

Ladda ner exempelrapporter:

Rapport 1. Skolsegregation, årskurs 1 – 9 

Rapport 2. Skolsegregation och studieresultat, årskurs 9

Informationsblad, skolanalyser

Vi har även tagit fram en rapport som ger några övergripande resultat, men också innehåller en del reflektioner kring metodik och annat. Ladda ner här…

Beställning och mer information

Mejla webb1@statistikkonsulterna.se. Vid beställning ange önskad rapport/rapporter samt vald kommun.

 • Rapporten/rapporterna levereras via e-post inom en vecka efter att beställning bekräftats och faktureringsuppgifter kommit Statistikkonsulterna tillhanda
 • Rapportens/rapporternas innehåll motsvarar de exempelrapporter som Statistikkonsulterna förmedlat. Utformning av spridningsdiagrammet i del 1 kan komma att ändras i de fall då antalet skolor i kommunen är sådant att enskilda skolor inte kan illustreras med hjälp av etiketter
 • Bortfall av enskilda skolor kan förekomma i de fall då uppgifter saknas eller maskerats i Skolverkets data
 • Fakturering görs i samband med leverans av rapport/rapporter
 • Konsultation avseende tolkning av resultat, extra material etc faktureras separat