November 28, 2019

Skolsegregation – kommuner

Statistikkonsulterna har nu tagit fram ett material avseende skolsegregation i Sveriges kommuner läsåren 2017/2018 och 2018/2019:

  • Skolsegregation i Sveriges kommuner, läsåret 2018/2019. Övergripande resultat ges och jämförelser med tidigare läsår görs. Dessutom förs en diskussion kring hur man bör tolka och hantera resultat då jämförelser görs över tid eller mellan kommuner.
  • Tabellrapport. Kommuner rangordnade efter segregationsindex 2017/2018 och 2018/2019.

Bägge rapporterna kan beställas fritt genom att skicka ett mejl till webb1@statistikkonsulterna.se.