Rapporter skolsegregation

Vi har nu möjlighet att erbjuda rapporter avseende en studie kring skolsegregation och studieresultat, som Statistikkonsulterna genomfört för läsåret 2017/2018.

Följande rapporter kan beställas per kommun:

Rapport 1. Skolsegregation, årskurs 1-9

 • Samtliga kommuner rangordnade efter segregationsindex
 • För vald kommuns skolor – segregation efter etnisk bakgrund och föräldrars utbildning
 • Med mera…

Bygger på samma data som SVT:s uppmärksammade reportage från i vintras använde, men vi gör lite mer…

Pris: 5 000 SEK exkl. moms per kommunrapport

Rapport 2. Skolsegregation och studieresultat, årskurs 9

 • Samtliga kommuner rangordnade efter segregationsindex, nyckeltal för studieresultat inkluderas.
 • För vald kommuns högstadieskolor – segregation efter etnisk bakgrund och föräldrars utbildning, nyckeltal för studieresultat inkluderas.
 • Med mera…

Pris: 7 000 SEK exkl. moms per kommunrapport

Ladda ner exempelrapporter:

Rapport 1. Skolsegregation, årskurs 1 – 9 

Rapport 2. Skolsegregation och studieresultat, årskurs 9

Informationsblad, skolanalyser

Beställning och mer information

Mejla webb1@statistikkonsulterna.se. Vid beställning ange önskad rapport/rapporter samt vald kommun.

 • Rapporten/rapporterna levereras via e-post inom en vecka efter att beställning bekräftats och faktureringsuppgifter kommit Statistikkonsulterna tillhanda
 • Rapportens/rapporternas innehåll motsvarar de exempelrapporter som Statistikkonsulterna förmedlat. Utformning av spridningsdiagrammet i del 1 kan komma att ändras i de fall då antalet skolor i kommunen är sådant att enskilda skolor inte kan illustreras med hjälp av etiketter
 • Bortfall av enskilda skolor kan förekomma i de fall då uppgifter saknas eller maskerats i Skolverkets data
 • Fakturering görs i samband med leverans av rapport/rapporter
 • Konsultation avseende tolkning av resultat, extra material etc faktureras separat