October 22, 2014

Ramavtal Växjö kommun

Statistikkonsulterna har nu slutit ramavtal med Växjö kommun inom området Statistik. Detta innebär att vi kan hjälpa till med statistikrelaterade projekt som att ta fram statistik, bearbeta statistik, tolka och analysera statistik etc. Vi ser fram emot ett givande samarbete med olika parter inom kommunen…