October 24, 2018

Ramavtal med Trafikverket

Statistikkonsulterna sluter ramavtal med Trafikverket

Vi är väldigt glada för förtroendet att få sluta ramavtal med Trafikverket inom tjänsten

”Statistiskt stöd inom vägtrafikområdet” och ser fram emot ett spännande samarbete.

I tjänsten ingår delar som:

  • Planering av statistiska undersökningar
  • Statistiska utredningar
  • Registerarbete
  • Databearbetningar
  • Statistiskt metodstöd