April 2, 2014

Ramavtal med SCA

Statistikkonsulterna har nu tecknat ett ramavtal med SCA Hygiene Product AB samt alla dotterbolag. Ramavtalet berör i första hand statistisk konsultation och avtalstiden gäller mellan 2013-11-01 t.o.m. 2015-11-01 och därefter förlängning ett år taget om inte någon av parterna säger upp avtalet. Statistikkonsulterna har blivit konkurrensutsatta men bedömts ha den kompetens som erfordras för genomförande av hela uppdraget. Statistikkonsulterna tackar för detta stora förtroendet och kommer att prioritera högsta service och kvalitet i samarbetet med SCA.