October 15, 2014

Ramavtal Göteborgs universitet

Statistikkonsulterna har nu slutit ett ramavtal med Göteborgs universitet avseende statistisk konsultation. Avtalet innebär att intressenter vid universitetet, centralt och på de olika institutionerna, kan vända sig till oss för statistisk support och hjälp med att genomföra olika kvantitativa undersökningar. Vi ser fram emot ett givande samarbete…