Medarbetarundersökning Krav-Kontroll

Bakgrund

Undersökningen  är inte en nöjd-medarbetarundersökning i traditionell mening. Istället fokuserar den på ett antal komponenter som är av största vikt för hur väl vi som medarbetare fungerar och presterar i vårt arbete.

Undersökningsmodellen och ett tillhörande frågeformulär grundar sig på relevant forskning inom beteendevetenskap och är framtagen i samverkan mellan en erfaren forskare inom arbets- och organisationspsykologi och Statistikkonsulterna.

En kärna i undersökningsmodellen utgörs av en modell som är evidensbaserad och innehåller ett antal faktorer (latenta variabler). Modellen specificerar orsaksrelationer mellan dessa faktorer.

De viktiga faktorer som påverkar och predicerar stress och som ingår i modellen är arbetsbelastning och tvetydiga krav, grad av egenkontroll, hur motiverande arbetsmiljön är och vilket socialt stöd man har på sin arbetsplats.

 

 

 

Genom att mäta dessa faktorer och bearbeta och analysera resultatet med en specifik metod får man ett beslutsunderlag som ger en grund för verksamma förbättringsåtgärder.

Genomförande

Undersökningen genomförs på ett effektivt sätt via e-post och ett webbaserat frågeformulär och passar stora och små organisationer.

I grundversionen ingår följande:

  • Ett standardiserat frågeformulär om 27 frågor används – det täcker faktorerna Stress, Krav, Motivation, Socialt stöd och Kontroll
  • E-post-utskick till gruppen medarbetare, med länk till en webbaserad enkät
  • Vid behov genomförs ett eller två påminnelseutskick
  • Svar samlas in och resultat för enskilda frågor och index för faktorerna beräknas
  • En skriftlig pdf-rapport levereras innehållande resultat för modellens fem faktorer samt för enskilda frågor. Dessutom ges rekommendationer, genomförandebeskrivning och bakgrund

 

Ladda ner

Här kan man ladda ner:

En exempelrapport

Ett produktblad

Mer information

För mer information, kontakta:

Mats Rudholm 031- 703 73 72, mats.rudholm@statistikkonsulterna.se

Läs mer

Wallgren, L.G. (2013). The Y Embedded i Theory X: The Limited Role of Autonomy in Decreasing Percieved Stress among IT Consultants. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals.

Wallgren, L.G. (2014). High Levels of Work Motivation reduce the Perceived Stress: A Study among Information Technology (IT) Consultants. In M. Khosrow-Pour (ed.), Inventive Approaches for Technology Integration and Information Resources Management (pp. 240-258). Hershey, PA: IGI Global.

Wallgren, L. G., & Hanse, J. J. (2012). A Two-Wave Study of the Impact of Job Characteristics and Motivators on Perceived Stress among Information Technology (IT) Consultants. International Journal of Technology and Human Interaction (IJTHI), 8(4), 75-91.

Ditzen, B., & Heinrichs, M. (2014). Psychobiology of social support: The social dimension of stress buffering. Restorative neurology and neuroscience, 32(1), 149-162.

Bakker, A.B., Demerouti, E., De Boer, E., and Schaufeli, W.B. (2003), “Job demands and job resources as predictors of absence duration and absence frequency”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 62 No 2,pp. 341-56.

Van Yperen, N. W., & Hagedoorn, M. (2003). Do high job demands Increase intrinsic motivation or fatigue or both? The role of job control and job social support. Academy of Management Journal, 46(3), 339-348