Psykosocial Arbetsmiljö

Bakgrund

Undersökningen Psykosocial Arbetsmiljö är inte en nöjd-medarbetarundersökning i traditionell mening. Istället fokuserar den på ett antal komponenter som är av största vikt för hur väl vi som medarbetare fungerar och presterar i vårt arbete.

Undersökningsmodellen och ett tillhörande frågeformulär grundar sig på relevant forskning inom beteendevetenskap och är framtagen i samverkan mellan en erfaren forskare inom arbets- och organisationspsykologi och Statistikkonsulterna.

En kärna i undersökningsmodellen utgörs av en modell som är evidensbaserad och innehåller ett antal faktorer (latenta variabler). Modellen specificerar orsaksrelationer mellan dessa faktorer.

De viktiga faktorer som påverkar och predicerar stress och som ingår i modellen är arbetsbelastning och tvetydiga krav, grad av egenkontroll, hur motiverande arbetsmiljön är och vilket socialt stöd man har på sin arbetsplats.

Genom att mäta dessa faktorer och bearbeta och analysera resultatet med en specifik metod får man ett beslutsunderlag som ger en grund för verksamma förbättringsåtgärder.

Genomförande

Statistikkonsulterna kan nu erbjuda undersökningar riktade till personalgrupper, där följande delar kan ingå:

  • Ett specifikt framtaget frågeformulär används. Detta innehåller ett antal delfrågor för var och en av modellens faktorer.
  • Svar samlas in via e-post-utskick och ett webbaserat frågeformulär
  • Beskrivande resultat tas fram, där aktuell status för modellens faktorer redovisas
  • En specifik sambandsanalys genomförs och rapporteras. Denna anger vilka faktorer som är viktiga för att åtgärda stress och vilka åtgärder som bör prioriteras på just er arbetsplats.
  • Stöd vid utvärdering och efterarbete – vi kan erbjuda uppföljande workshop, men även mer långsiktigt verksamhetsstöd

För mer information, kontakta:

Mats Rudholm 031- 703 73 72, mats.rudholm@statistikkonsulterna.se

Läs mer

Wallgren, L.G. (2013). The Y Embedded i Theory X: The Limited Role of Autonomy in Decreasing Percieved Stress among IT Consultants. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals.

Wallgren, L.G. (2014). High Levels of Work Motivation reduce the Perceived Stress: A Study among Information Technology (IT) Consultants. In M. Khosrow-Pour (ed.), Inventive Approaches for Technology Integration and Information Resources Management (pp. 240-258). Hershey, PA: IGI Global.

Wallgren, L. G., & Hanse, J. J. (2012). A Two-Wave Study of the Impact of Job Characteristics and Motivators on Perceived Stress among Information Technology (IT) Consultants. International Journal of Technology and Human Interaction (IJTHI), 8(4), 75-91.

Ditzen, B., & Heinrichs, M. (2014). Psychobiology of social support: The social dimension of stress buffering. Restorative neurology and neuroscience, 32(1), 149-162.

Bakker, A.B., Demerouti, E., De Boer, E., and Schaufeli, W.B. (2003), “Job demands and job resources as predictors of absence duration and absence frequency”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 62 No 2,pp. 341-56.

Van Yperen, N. W., & Hagedoorn, M. (2003). Do high job demands Increase intrinsic motivation or fatigue or both? The role of job control and job social support. Academy of Management Journal, 46(3), 339-348