June 13, 2014

PostNord

Statistikkonsulterna har sedan den 12/6-2014 kvalificerat sig till att bli PostNords leverantör inom marknadsanalyser och mätningar. Statistikkonsulterna tackar för förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete.