August 27, 2014

Personalundersökningar

Det pågår en intressant diskussion kring personalundersökningar och hur dessa bör utformas. Gå till följande länk för att läsa en artikel av Lars-Göran Wallgren. På följande webbsida kan man (efter inloggning) läsa fler artiklar inom samma område.