Mats Rudholm

Telefon: 031-703 73 72
E-post: mats.rudholm @statistikkonsulterna.se

Statistiker, VD, fil.kand. i statistik, med inriktning mot sampling.

Mats har arbetat som högskoleadjunkt i statistik vid Göteborgs Universitet. I sitt arbete vid Statistikkonsulterna har Mats främst profilerat sig som projektledare och arbetat med principiell problemlösning, men även med statistisk bearbetning och analys.