Maria Persson

Telefon: 031 -703 73 70
E-post: maria.persson@statistikkonsulterna.se

Statistiker, fil mag i matematisk statistik

Maria arbetar hos Statistikkonsulterna med projekt framförallt inom Life Science