Magnus Pettersson

Telefon: 031-703 73 77
E-post: magnus.pettersson @statistikkonsulterna.se

Fil.lic. i biostatistik samt certifierad PStat®. Fil. mag. i matematisk statistik.

Magnus arbetade som doktorand i statistik på Göteborgs universitet och undervisade parallellt med forskarutbildningen. Hos Statistikkonsulterna arbetar Magnus med projekt inom databashantering och statistisk övervakning.