Jonny Olofsson

Telefon: 031-703 73 73
E-post: jonny.olofsson @statistikkonsulterna.se

Statistiker, fil.lic. i statistik med inriktning mot statistisk slutledning.

Jonny har arbetat som högskoleadjunkt i statistik vid Göteborgs Universitet och deltog parallellt med detta i forskarutbildning.
Hos Statistikkonsulterna sysslar Jonny främst implementering och utveckling av metoder samt statistisk bearbetning och analys. Jonny har arbetat mycket med surveyundersökningar och marknads- och samhällstillämpningar.