John Pavia

Telefon: 031- 703 73 70
E-post: john.pavia@statistikkonsulterna.se

Statistiker

John arbetar hos Statistikkonsulterna med projekt inom finansiell risk och läser parallellt med detta en master i matematisk statistik.