Jessica Persson

Telefon: 031 703 73 70
E-post: jessica.persson @statistikkonsulterna.se

Statistiker, fil.mag. i matematisk statistik.

Jessica arbetade tidigare med marknadsundersökningar på TradeWell Group AB. Hos Statistikkonsulterna arbetar Jessica med projekt inom kliniska prövningar.