April 2, 2014

Partnerbolag i Netgroup

Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB är nu ett partnerbolag i Netgroup – ett nätverksbolag som levererar tjänster till fordonsindustrin. Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB bidrar till att stärka kompetensen inom statistisk- och matematisk statistisk konsultation.