December 16, 2019

NYHET: Ramavtal med Göteborg Stad Trafikkontoret

Statistikkonsulterna har fått äran att teckna ett 2-årigt ramavtal med Göteborgs Stad Trafikkontoret för analyser av trafikdata. Trafikkontorets analysenhet arbetar med att förse staden med datadriven kunskap om trafik och miljö. Ett första uppdrag har påbörjats och vi ser fram emot ett spännande samarbete.

 

#GöteborgStad #Trafikkontoret