Nöjd kund-undersökningar

Nöjd kund-undersökningar avser att kartlägga hur nöjd en kundgrupp är och vilka faktorer som bidrar till detta.

Statistikkonsulterna följer i sina nöjd kund-undersökningar en ansats som vi menar är överlägsen andra som förkommer på marknaden. De viktigaste fördelarna i vår ansats vill vi sammanfatta på följande sätt.

  • Vi använder oss av ett nyckeltal för övergripande nöjdhet, NKI. NKI beräknas på ett standardiserat sätt gemensamt för alla NKI-undersökningar.
  • NKI är ett allmänt vedertaget mått. Det används i ett stort antal kundundersökningar nationellt och internationellt. Detta ger stora möjligheter till jämförelser.
  • En modell tas fram som innehåller faktorer som förklarar och bygger upp NKI. Detta skapar ordning och klarhet i ett ofta stort frågebatteri och gör att resultat blir mer lättolkade. Modellen är flexibel och anpassas till det enskilda företaget.

Ansatsen ger inte bara en betygsättning av olika delar. Via modellen kan man också få fram hur viktiga delarna är, hur mycket de påverkar NKI. Denna egenskap är högst väsentlig – den innebär att man kan göra korrekta prioriteringar. Modellen ger också möjligheter att göra prognoser för NKI.