March 8, 2016

Netgroups Projektmässa inställd

Netgroups Projektmässa den 17 mars är inställd. Det har visat sig att många redan har bokat in sig på annat denna dag.