September 4, 2018

Matematisk resa i statistikens värld

Ett mycket givande TV-program som förklarar en hel del hur man kan använda statistiken i olika sammanhang. Länken bifogas här…