Marknadsinformation

Statistikkonsulterna kan bistå företag och branschorganisationer med att ta fram marknadsinformation, som försäljning, marknadsandelar etc. Undersökningar kan bygga både på primär- och sekundärdata.