Marknadsexperiment

Vid olika slag av marknadsexperiment är statistisk metodik avgörande för att få ett pålitligt resultat. Statistikkonsulterna kan bidra med denna kompetens och vara en partner vid genomförandet.