August 21, 2014

Magnus Pettersson ackrediterad enligt PStat

Magnus Pettersson som är verksam som statistiker, projektledare och affärsansvarig inom industriella tillämpningar har ackrediterats av American Statistical Association som Professional Statistician (PStat). Certifieringen bygger på ett frivilligt system där meriter såsom utbildning, arbetslivserfarenhet, pedagogisk skicklighet och övriga meriter värderas.