Ledningssystem – FR2000

Statistikkonsulterna har ett ledningssystem som är certifierat enligt FR2000.

FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.. Statistikkonsulterna har även inkluderat riktlinjer för IT-säkerhet och Etiskt förhållningssätt.

Uppbyggnaden speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. I praktiken skiljer sig inte FR2000 så mycket från ISO9001 och ISO14001, kraven på kvalitet respektive miljö är likartade. Detta innebär att om en kund kräver certifiering enligt ISO9001 eller ISO14001 så är dessa krav uppfyllda.