April 6, 2017

Kommunal statistik

Vår medarbetare Jonny Olofsson är nu medlem i ksp, Föreningen för kommunal statistik och planering…