June 14, 2017

Kan man mäta upplevelser?

Hur kan man analysera kopplingen mellan mätdata och upplevd kvalitet? Läs mer här.