March 26, 2018

Inflyttarkonferens i Värnamo

Statistikkonsulterna har deltagit i Inflyttarkonferens i Värnamo. Två dagar med intressanta föredrag och spännande frågeställningar – https://varnamonaringsliv.se/kalender/inflyttarkonferens-i-varnamo/