Industri

Inom industrin används statistiska metoder främst för utveckling, provning, processkontroll, processanalys samt inom kvalitetsledning och kvalitetsutveckling. De metoder som ingår hämtas ur flera områden och är även integrerade i moderna ledningssystem som Six Sigma och LEAN.

Statistikkonsulterna har kompetens inom de områden som behövs och täcker därför med marginal in alla de förfrågningar som kan vara aktuella.

  • Försöksplanering
  • Verifiering
  • Segmentering
  • Kapabilitet och tillförlitlighet
  • Sambandsanalyser i datamaterial
  • Stokastisk simulering
  • Spatiell statistik
  • Analyser av produktion och logistik

Statistikkonsulterna arbetar sedan flera år tillbaks med statistisk rådgivning riktat till stora och mellanstora företag och myndigheter i Sverige. Bland uppdragsgivarna finns SCA Hygiene Products, Siemens Turbomachinery, Dentsply, Stena Metall, IKEA Components, SP och TetraPak.

Statistikkonsulterna har genom partnerskap NetGroup Engineering avtal med Volvobolagen, CEVT, NEVS och Scania.

Affärsområdesansvarig
Magnus Pettersson
Tel: 031-7037377
Epost: magnus.pettersson @statistikkonsulterna.se

Publicerade nyhetsbrev:

Industri1